פנסיית חובה לעצמאים

שאלות נפוצות

החוק חל על כל עצמאי פרט למקרים הבאים:

אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
גילו צעיר מ- 21 שנים
הגיע לגיל 60
או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17.

עכשיו, בואו נדבר על החלק הכואב, המספרים
חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מחלקת את התשלום לשתי מדרגות:
המדרגה הראשונה - הכנסה בגובה של עד למחצית מהשכר הממוצע במשק מחויבת בהפרשה לפנסיה של 4.45%.
המדרגה השנייה - הכנסה שהיא ממעל למחצית מהשכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע מחויבת בהפרשה של 12.55% לפנסיה.
בואו נתרגם את זה למספרים:
נכון לשנת 2020, השכר הממוצע במשק עמד על 10,551 ₪, לכן, מחציתו היא 5,276 ₪, וזה הסכום איתו נעבוד למדרגה הראשונה:
ההפקדה המינימלית לקרן פנסיה לעצמאים תחושב באופן הבא:
עד מחצית השכר הממוצע -4.45% מעל מחצית השכר הממוצע -12.55%
דוגמה להכנסה חודשית של 10551 ש"ח ומעלה: הפקדה מינימלית של 897 ש"ח.

עצמאי אשר לא יפקיד לחיסכון לגיל פרישה צפוי לקנס של 500 ש"ח בתוספת הפקדה רטרואקטיבית.

פנסיית חובה לעצמאים

תכנון העתיד שלכם מתחיל היום! מטרת החיסכון הפנסיוני לייצר עבורך שקט נפשי וקבלת קצבה שתאפשר לך לחיות בכבוד בהתאם לצרכים האישיים שלך מבלי ליפול נטל על ילדיך. אנו מזמינים אתכם ליהנות משירות מקצועי אישי ומתקדם. אז איך אתם מעדיפים להגיע לגיל פרישה?

תכנון צרכים פנסיוני

התחלה של תהליך תכנון פנסיוני, מחייבת את בעל הרישיון לקבל את הסכמת הלקוח בחתימה על נספח א' (ייפויי כוח חד פעמי) והוצאת פלט נתונים מהסלקה הפנסיונית עפ"י הנחיות והגדרות משרד האוצר.
המידע מעובד לחוברת פיזית/אלקטרונית. בפגישה מתבצע בירור צרכים מקיף שלאחריו הסוכן מנתח את המצב הקיים ע"י בדיקת אופי הקופות, וותק, דמי ניהול, תשואות, מצב רפואי קיים, כיסויים ביטוחיים וכל מידע נוסף שרלוונטי ללקוח.
התאמת המסלולים מתבצעת לאחר בירור הצרכים וניתוח המצב הקיים.

על כל שינוי, מחויב בעל הרישיון בהנמקה מפורטת ללקוח הפרטי ולמוסדי, המפרטת מדוע בוצעה כל פעולה.

מלאו את פרטיכם ונדאג לחזור אליכם בהקדם