ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסה המאפשרת קבלת הכנסה חודשית במקרה של אבדן כושר מלא או חלקי.

אופן התשלום ייקבע על-פי הגדרת עיסוקך בתנאי הפוליסה:

 בהגדרת "עיסוק ספציפי" – במקרה של אי יכולת לעבוד בעיסוק בו עסקת ערב קרות מקרה הביטוח.

בהגדרת "עיסוק סביר" – במקרה של אי יכולת לעבוד בכל עיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך, לניסיונך ולהכשרתך.

ניתן לרכוש הרחבות נוספות המאפשרות ליהנות מפוליסה עשירה ורחבה יותר בהתאם לצרכיך.

מלאו את פרטיכם ונדאג לחזור אליכם בהקדם